۰۲۱-۲۲۶۹۲۲۴۱

چگونه از رولرهای سرامیکی استفاده کنیم؟

نحوه استفاده از رولر نه تنها بر عمر رولر بلکه بر کار روان و بدون نقص کوره تاثیر می گذارد. رولرها باید از خاصیت نسوز خوبی برخوردار باشند تا عملکرد مناسبی برای دما و بار معین داشته باشند. علاوه بر این در هنگام کار با کوره اگر نیاز به تعویض رولر باشد این بدان معنی است که رولر باید مقاومت شوک پذیری بالایی داشته باشد تا در هنگام تغییر دما و تعویض آن رولر آسیب نبیند، ازطرفی سرعت چرخش و فاصله رولرها در کوره عواملی هستند که باید در نظر گرفته شوند. با توجه به موارد فوق پیشنهادات کارخانه صنایع نسوز آذرسرام مرند به صورت زیر می باشد:


- اگر کوره در حین عملیات بخاطر تعمیر و یا دلایل فنی حتی برای مدت کوتاهی خاموش شود و چرخش رولرها متوقف شود، رولرهای سرامیکی خم خواهند شد. از این رو این مسئله بسیار حائز اهمیت است که رولرهای سرامیکی در حالی که گرم و یا سرد می شوند به چرخش خود ادامه دهند و دمای درون کوره باید بصورت آرام و پایدار افزایش و کاهش یابد. لازم به توضیح است حرکت رولرهای سرامیکی نباید در دمای 500 تا 600 درجه سانتی گراد متوقف شود. رولرهای ثابت در معرض دمای فوق الذکر آسیب خواهند دید و در استارت بعدی کوره انتظار می رود شکست قابل توجهی از رولرها را داشته باشید.

- زمانی که قطرات لعاب یا رسوبات مانند آن ها روی رولر ظاهر می شود، رولر باید برای تمیز کاری از داخل کوره بیرون کشیده شود. در حین تمیز کاری از ابزار سخت برای ضربه زدن به رولر استفاده نکنید.

- به منظور افزایش طول عمر مفید رولرها از استفاده آن ها در اتمسفر قلیایی و تحت شرایط خوردگی با مواد قلیا جلوگیری کنید.

کاربردهای دیگر رولرهای سرامیکی (بیشتر بخوانید)