۰۲۱-۲۲۶۹۲۲۴۱

آزمایشگاه صنایع نسوز آذرسرام مرند تحت عنوان واحد آزمون - تحقیق و توسعه در زمینه به روزرسانی و ارتقاء دانش فنی تولید ...

فروشگاه جهان گستر توسعه فدک، با متراژ بیش از 250 متر مربع در