۰۲۱-۲۲۶۹۲۲۴۱

کاربرد پودرهای سرامیکی اکسیدی در ساخت لعاب

یکی از مهمترین موارد کاربرد آلومینا استفاده از آن برای لعاب کاشی و سرامیک انواع ظروف چینی و سرویس‌های بهداشتی است. لعاب کاری غوطه وری یک قطعه در محلولی با ترکیب شیمیایی و خواص متفاوت از ماده بستر است. در این فرآیند محلول لعاب بر روی قطعات رسوب می کند و پس از قرارگیری در کوره با دمای بالا روی سطح مورد نظر تثبیت می شود. از آنجایی که در طول فرایند لعاب کاری درجه حرارت فوق العاده بالا اعمال می‌شود مقاومت حرارتی بالای لعاب اهمیت فراوانی دارد. اکسید آلومینیوم با نقطه ذوبی معادل 2050 درجه سانتیگراد به عنوان یک ماده مناسب برای استفاده در لعاب مورد توجه قرار گرفته است.
لعاب های آلومینایی می‌توانند دمایی بیش از ℃ 1000 را تحمل کنند. از دیگر مزایای این لعاب سختی بالای آن در قطعه نهایی است. محصولات کاشی و سرامیک، تمام ظروف چینی و حتی سرویس های بهداشتی در برابر خراشیدگی، آتش ‌سوزی یا مواد اسیدی بسیار مقاوم هستند؛ این ویژگی در این محصولات ناشی از کاربرد این پودر سرامیکی به عنوان ماده مناسب در لعاب کاری آنها است.

ترکیب لعاب از سه گروه ماده اولیه تشکیل شده است که این مواد شامل اکسیدهای دگرگون ساز، واسطه و شبکه ساز است.
اکسیدهای واسطه باعث بهبود خواص لعاب و ایجاد توازن بین ویژگی‌های دگرگون سازها و شبکه سازها می‌شوند. اکسید آلومینیوم و اکسید زیرکونیوم در بخش اکسیدهای واسطه قرار می‌گیرند. این اکسید از نظر شیمیایی خنثی است و سیالیت مذاب لعاب را کنترل می‌کند و آن را قادر می‌سازد تا دمای لازم را تحمل کند. مقدار زیاد کروندوم سختی لعاب را افزایش می‌دهد و آن را در مقابل سایش و عوامل شیمیایی مقاوم می‌کند. اکسید آلومینیوم در لعاب این ویژگی‌ها را ایجاد می‌کند :
افزایش اتصال لعاب به بدنه
افزایش سختی لعاب
افزایش گرانروی لعاب
افزایش پایداری شیمیایی
افزایش دمای پخت لعاب
ایجاد رنگ سفید در لعاب

لعاب‌ ها در چند دسته مختلف لعاب فریت، لعاب خام، لعاب اپک، لعاب شفاف، لعاب نیمه شفاف، لعاب براق و مات دسته بندی می‌شوند. از مهمترین ویژگی‌های آلومینا مخصوص لعاب می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :
متوسط اندازه دانه D50
خلوص شیمیایی
میزان فاز آلفا
سطح ویژه BET
دمای کلسیناسیون