۰۲۱-۲۲۶۹۲۲۴۱

مقاومت خمشی در رولرهای سرامیکی

مقاومت خمشی مقدار نیرویی است که یک شی می تواند بدون کشش یا تغییر شکل دائمی تحمل کند. در مواد شکننده (ترد) شکست در ماکزیمم بار اتفاق می افتد. آزمون کشش معمولی، نمی تواند به سادگی برای اکثر مواد شکننده به دلیل وجود ترک در سطح، انجام شود. غالبا تنها قرار دادن یک قطعه ترد در گیره دستگاه تست کشش، باعث ایجاد ترک می شود. به این دلیل مواد شکننده برای تعیین خصوصیت کششی با استفاده از آزمون خمش، تست می شوند که متداول ترین آزمایش روی قطعات سرامیکی می باشد.

دستگاه تست مقاومت خمشی به گونه ای است که بدون ایجاد پیچش در رولرهای سرامیکی به سه نقطه آن نیرو وارد می کند. میله وارد کننده بار ، سنبه نام داشته و دو تکیه گاه در طرفین قرار دارند. جهت انجام تست خمشی در رولرهای سرامیکی سنبه باید در فاصله مساوی بین تکیه گاه ها قرار داشته باشد. با استفاده از اعمال بار در سه نقطه و ایجاد خمش، یک نیروی کششی مخالف بر نقطه وسط رولر ایجاد می شود که باعث خم شدن رولر به شکل V و در نتیجه شکستگی در این محل می گردد.


دستگاه تست خمشی میزان نیرو در نقطه شکست را ثبت و مقاومت خمشی رولر مشخص می گردد. آزمایش مقاومت خمشی گسترده است و به دلایل زیر انجام می شود :

تضمین کیفیت : اطمینان از سازگاری خواص در پیکربندی آزمون معین

مشخصات و توسعه مواد : مقایسه یک پیشرفت جدید با یک مورد قبلی

رفتار مواد : تعیین تاثیر زمان تحت فشار

طراحی داده : استفاده از داده های تست مقاومت برای استفاده در شرایط بحرانی

در نتیجه افزایش تقاضا برای داده های مهندسی، طی یک دهه گذشته تلاش های زیادی برای اجرای تست های استاندارد انجام شده است. مزیت انجام تست مقاومت خمشی آن است که یک مبنای ثابت برای اندازه گیری وجود دارد و این امکان را می دهد که اطلاعات از منابع مختلف به طور مستقیم مقایسه شوند. با این وجود عملکرد خوب تست و توجه به جزئیات آزمایش گنجانیده شده در استانداردهای مدرن، بدون شک داده های مقاومت خمشی را قابل اطمینان تر می کند.

تست مقاومت خمشی یکی از تست های مخرب پرکاربرد است که به علت دقت بالا استفاده گسترده ای در مراکز تحقیقاتی و صنایع دارد. واحد آزمون - تحقیق و توسعه کارخانه صنایع نسوز آذرسرام مرند رولرهای سرامیکی را تحت آزمون خمش قرار داده و حداکثر تحمل بار آن ها به شرح جدول زیر می باشد.