۰۲۱-۲۲۶۹۲۲۴۱

مشخصات مطلوب رولرهای سرامیکی

شکی نیست که غیر از دقت در عملیات شکل دهی و پرداخت نهایی، فرمول بدنه رولرها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه مقاومت شیمیایی و مدول الاستیسیته بالا، دو مشخصه اساسی و مطرح در رولرهای سرامیکی می باشند. مورد اول تضمین کننده عمر طولانی تر رولر و دومین مورد سبب اطمینان از عدم تاثیر سوء رولر بر صاف و هموار بودن کاشی عبوری از آن می گردد. جهت ارائه عملکردی مطلوب و در عین حال مقرون به صرفه، رولرها بایستی دارای مشخصاتی باشند. برخی از اهم خصوصیات یک رولر ایده آل به شرح زیر می باشد :

یکنواختی ساختار : جهت حصول اطمینان از یکدست بودن خصوصیات مکانیکی، یک رولر بایستی در تمامی طول خود کاملا یک جنس و یکنواخت باشد.

ثبات ابعادی : به منظور پیشگیری از انحراف ابعادی و یا تغییر فرم کاشی در طی پخت، بایستی رولرهای بلند مورد استفاده دارای حداقل نوسان در قطر و یا بروز تاب در کل طول خود طی فرایند پخت باشند.

ثبات خصوصیات ترمو مکانیکی : با توجه به بلندتر شدن طول رولر در کوره های عریض مدرن، خصوصیات مکانیکی مطلوب جهت به حداقل رساندن تمایل به خزش (creep) مورد نیاز است.


مقاومت در برابر شوک حرارتی : نیاز به خروج رولرها جهت تمیز کردن و یا سایر مواقع اضطراری در حین کارکرد معمول کوره و سپس جایگذاری مجدد آن ها در کوره ایجاب می نماید که رولرها در برابر تغییر ناگهانی درجه حرارت کاملا مقاوم بوده و هیچگونه اخلالی در کارکرد معمول کوره ایجاد ننمایند. مقاومت در برابر شوک حرارتی در ارتباط مستقیم با تخلخل و ترکیب شیمیایی رولر می باشد.

ثبات شیمیایی : رولرها بایستی کاملا از لحاظ شیمیایی خنثی بوده و هیچ تمایلی به انجام واکنش با مواد موجود در کاشی های عبوری و یا ترکیبات قلیایی موجود در اتمسفر کوره نداشته باشند. 

در این راستا واحد آزمون – تحقیق و توسعه کارخانه صنایع نسوز آذرسرام مرند، تلاش نموده که رولرهای حاصله ضمن داشتن مقاومت در برابر مواد اکسیدی و غیر اکسیدی، در برابر فرسودگی و گذشت زمان نیز از مقاومت کافی برخوردار باشند.