۰۲۱-۲۲۶۹۲۲۴۱

برگزاری مانور اطفاء حریق و حوادث

مانور عملیاتی اطفاء حریق در کارخانه صنایع نسوز آذرسرام مرند با حضور آتش نشانان، به محوریت سازمان آتش نشانی شهرستان مرند و با همکاری تیم واکنش در شرایط اضطراری کارخانه، برگزار گردید.

با هماهنگی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرستان مرند، آقای جدی، این مانور برای روز پنج شنبه مورخ 10/12/1398 راس ساعت صبح با بکارگیری امکانات و تجهیزات حفاظت فردی به منظور ایجاد مهارت و سرعت عمل هر چه بیشتر به هنگام بحران، برنامه ریزی گردید. این مانور با آتش گرفتن احتمالی مخازن و سیلندرهای گاز مایع آغاز شد. هدف از برگزاری مانور، بالا بردن قدرت تصمیم گیری، توانمندی و کار گروهی و همچنین تبدیل مباحث علمی به صورت عملیاتی بود. نحوه عملکرد مدیریت ایمنی و آتش نشانی، براساس آیتم هایی نظیر زمان رسیدن، زمان آماده سازی تجهیزات، زمان عملیات، نحوه کارکرد با کپسول های اطفاء حریق و ... مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.


در ادامه کارشناس آتش نشانی، آقای اژدری، بیان کرد این آموزش ها با هدف پیشبرد دانش ایمنی و محافظت از جان افراد در مواقع بروز حوادث بخصوص رخداد آتش سوزی در کارخانه ها انجام می شود و آتش نشانان ضمن برگزاری مانور آموزشی اطفاء حریق، پرسنل را با مسائل ایمنی و نحوه کار با خاموش کننده ها آشنا می کنند.


مدیرعامل کارخانه صنایع نسوز آذرسرام مرند، با بیان اینکه آموزش پرسنل کارخانه در جهت ارتقاء آموزش بسیار مفید است بیان داشت، انجام این آموزش ها می تواند نقش بسزایی در ترویج فرهنگ ایمنی، کاهش خطرپذیری، کاهش خسارات مالی و جانی و واکنش سریع در مواجهه با حوادث، آمادگی بیش از پیش پرسنل را خواهد داشت.

در پایان این مانور، کارشناسان آتش نشانی پس از بازدید از محل های مختلف کارخانه، ضمن تشکر از وجود تجهیزات ایمنی مناسب، توصیه های ایمنی لازم را برای پیشگیری از بروز آتش سوزی و حوادث احتمالی به پرسنل و مسئولان مربوطه ارائه کردند.