۰۲۱-۲۲۶۹۲۲۴۱

عیوب کاشی، علل شکل گیری و روش های رفع آن (2)

در متن قبلی به عیوب کاشی از نوع حفره سوزنی اشاره شد و علت های احتمالی و راه حل های پیشنهادی ذکر گردید. در این متن به ترک های شبکه ای خواهیم پرداخت. ترک خوردن و شکستن کاشی و سرامیک می‌تواند نمای جذاب و دوست داشتنی را در نظر بیننده زشت جلوه دهد در نتیجه لازم است دلایل ترک خوردگی و شکستن کاشی و سرامیک‌ها مشخص گردد تا بتوان از این اتفاق درباره سایر کاشی‌ها جلوگیری نمود.

به ترک های بسیار ریز در داخل پوشش شیشه ای و بر روی سطح لعاب کاشی، ترک شبکه ای گفته می شود. یک بررسی مقطعی نشان می دهد که ترک در واقع در عمق و درون بدنه و لایه انگوب پیش رَوی کرده است.


علت های احتمالی:

این عیب، به دلیل عدم تطابق انبساط حرارتی لعاب و بدنه است. انبساط حرارتی لعاب یا برابر و یا بیشتر از ضریب انبساط حرارتی بدنه می باشد. بنابراین موجب ایجاد تنش کششی در لعاب می شود.

راه حل های پیشنهادی:

ترک های ریز را بهتر است با بررسی سطح لعاب به وسیله یک رنگ که در داخل ترک ها نفوذ می کند شناسایی نمود. برای رفع این عیب بایستی یا ضریب انبساط حرارتی لعاب را کم کرد و یا ضریب انبساط حرارتی بدنه را افزایش داد و این کار با تغییر فرمول های مربوطه انجام می شود.