۰۲۱-۲۲۶۹۲۲۴۱

عوامل موثر بر آلودگی و تخریب رولرها - (2)

در مطلب قبلی در مورد تخریب رولرهای سرامیکی و عوامل موثر بر آن صحبت گردید. رولرهای سرامیکی مواد دیرگدازی هستند که در زمان استفاده، در معرض دماهای بالا و اتمسفری که شامل ترکیبات فرار آزاد شده حین پخت کاشی می باشند، قرار می گیرند. تخریب شیمیایی و یا کثیفی رولرها یکی از علل عمده شکست و عمر کوتاه رولرها می باشد. برخی از عوامل مخرب شیمیایی موثر در کوتاه شدن عمر رولر استفاده از آب بازیافت شده (ضایعاتی) در فرمول کاشی، استفاده از مواد اولیه نامرغوب و حاوی ناخالصی (من جمله نمک های محلول)، استفاده از گاز ترش (حاوی so2) بعنوان سوخت کوره و ... می باشد. 

در صورتی که رولر در معرض یک سرمایش سریع (مثلا خاموش شدن کوره و یا خارج کردن رولر از کوره جهت تمیز کردن) قرار گیرد، وجود تفاوت مینرالی بخش های درون و بیرون رولر در قسمت های انتهایی آن سبب بروز تنش شدید در آن می شود. بنابراین مقاومت به شوک حرارتی رولر، یکی از مهمترین ویژگی های آن است و این عامل بستگی به ترکیب و مقدار تخلخل رولر دارد، پس جهت جلوگیری از بروز شکست حاصل از شوک حرارتی، بایستی میزان تخلخل رولر انتخابی در حداقل میزان خود باشد.

در داخل کوره، رولر در معرض یک سری از حملات گازی و برخورد با قطعاتی که پخته می شوند قرار می گیرد که با گذشت زمان و افزایش دما، این حملات بر خواص و میکروساختار رولر تاثیر می گذارند و در نتیجه این تبدیلات ضریب انبساط حرارتی رولر را تغییر می دهند. در حالت کلی، رولرهای سرامیکی در یک کوره پخت از دو طریق عمده در معرض حمله قرار می گیرند :

1) فاز گازی بر اثر میعان مواد فرار موجود مانند گاز گوگرد که به صورت سولفات کلسیم رسوب می کند. تخریب توسط مواد فرار موجود در فاز گازی، در مناطق پیش گرم اتفاق می افتد. سولفور موجود در اتمسفر، با کلسیم منتقل شده از انگوب پشت کاشی به سطح رولر واکنش داده و تولید لایه شکننده و کریستالی سولفات کلسیم بر روی سطح رولر می نماید.

2) فاز مایع و وجود عناصر قلیایی داخل ترکیبات بدنه، ذرات انگوب پشت کاشی و ذرات لعاب، به دلیل دارا بودن مقادیر بیش از حد اکسیدهای منیزیم، کلسیم و پتاسیم. در فاز مایع، تخریب عموما توسط نفوذ ذرات موجود در انگوب پشت کاشی که به سطح رولر منتقل می شوند، صورت می گیرد و مهمترین آن ها ذرات کلسیم و منیزیم می باشند. این تخریب منجر به تشکیل پوسته ای متراکم در سطح رولر شده که معمولا در دمای حدود 950 درجه سانتیگراد به بعد اهمیت می یابد.


پس از شروع تشکیل پوسته انگوب بر روی سطح رولر، این فرایند همچنان ادامه یافته و این امر شاید به دلیل تداوم تماس پشت کاشی (حاوی انگوب) و رولر می باشد. به طور کلی رفتار رولر در کوره  به زمان ماندگاری در کوره و حضور پوسته های انگوب چسبیده به سطح رولر و ضخامت این پوسته بستگی دارد.

پیشنهاداتی برای کارخانه های کاشی جهت استفاده از رولرهای سرامیکی کارخانه صنایع نسوز آذرسرام مرند:

- قبل از استفاده، حتما رولرها را با انگوب رو آغشته نمایید

- بعد از هر با تمیز کردن، مجددا از انگوب رو استفاده شود

- قبل از قرار دادن رولر در کوره، رولرها کاملا خشک شوند

- از قرار دادن رولر داغ روی زمین اجتناب شود ( رولرها را پس از خارج نمودن از کوره بر روی پایه محافظ رولر جهت خنک کردن قرار داده و آن ها را چرخانده تا مانع از تاب برداشتن رولر شوند و همچنین ضایعات زمین روی بدنه رولر نچسبد )

- از پتوهای حرارتی عایق (پتو نسوز) برای خنک کردن رولرها استفاده شود

- از تماس رولر سرامیکی با فلز و سرامیک سرد اجتناب شود