۰۲۱-۲۲۶۹۲۲۴۱

پکینگ های سرامیکی

کدمحصول : PD-2003

توضیحات محصول

پکینگ ها مهم ترین بخش یک برج پر شده می باشند که وظیفه افزایش سطح تماس دو سیال را بر عهده دارند. بازار گسترده مصرف این پکینگ ها باعث شده است که امروزه در انواع و جنس های بسیار متنوع ساخته شود، از این جهت انتخاب صحیح پکینگ مناسب کار ساده ای نیست . برای انتخاب یک پکینگ باید تمام عوامل موثر در فرآیند را در نظر گرفت پس از این که جنس پکینگی که دوام لازم و مقاومت شیمیایی مناسب را داشته باشد انتخاب گردید پکینگی با حداقل هزینه برای عملکرد مشخص و مناسب انتخاب می شود .سطح زیاد در واحد حجم پکینگ بسیار مطلوب است اما این سطح باید قابل دسترس باشد. میزان تخلخل بستر و شکل نامنظم پکینگ ها از جمله عوامل افزاینده سطح قابل دسترس می باشند میزان سطح تماس بین پکینگ ها و دیواره برج تابعی از شکل پکینگ می باشد و هرچه این تماس کمتر باشد بهتر است. توزیع یکنواخت و مناسب سیال در بخش های مختلف یک بستر نیز از موارد بسیار مهم است .موارد دیگر هم چون وزن ، استحکام و قیمت، مرتبط با شکل، روش ساخت و جنس پرکن می باشد.

کارخانه صنایع نسوز آذرسرام مرند، کار خود در را زمینه پکینگ های استوانه ای با نمونه پکینگ های راشینگ رینگ (Rasching Ring) و  پال رینگ (Pall Ring) شروع کرده که مشخصات آن در فایل پیوستی ارائه گردیده است.